အခ်စ္အေၾကာင္း

>>>Download

VERSE 1
ကုိယ့္ရဲ႕ဘ၀ ဟုိတစ္ခ်ိန္တုန္းကဆုိ စည္းတစ္ဖက္အစြန္းေရာက္လုိ႔ေနတယ္
အေ၀းဆံုးကေန အနီးဆံုးေရာက္ေအာင္ အခ်စ္အတြက္ စြန္႔စားမႈေတြနဲ႔
ဒါဟာ လိမၼာျခင္းတစ္ခုလား ႐ူးသြပ္ျခင္းတစ္ခုလား
အဆံုးအျဖတ္ လံုး၀ မေပးႏုိင္ခဲ့

VERSE 2
တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ကုိယ္တုိင္သေဘာေပါက္လာ ေလာကႀကီးရဲ႕အခ်စ္ေတြအေၾကာင္း
ေပးဆပ္ျခင္းထက္ အတၱစိတ္နဲ႔ ကုိယ့္အတြက္ တစ္ဖက္သတ္ရယူျခင္း
ဒါဟာ မွန္ကန္ျခင္းတစ္ခုလား မွားယြင္းျခင္းတစ္ခုလား
သခင့္ရဲ႕ အခ်စ္နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္

CHORUS
အခ်စ္ အခ်စ္ အခ်စ္ လူေတြ ေျပာတဲ့အခ်စ္
အခ်စ္ အခ်စ္ အခ်စ္ လူေတြ သံုးတဲ့အခ်စ္
မမွီႏုိင္ပါ လူေတြေျပာတဲ့အခ်စ္ေတြဟာ ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ေမတၱာကုိ
မယွဥ္ႏုိင္ပါ လူေတြသံုးတဲ့အခ်စ္ေတြဟာ ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ေမတၱာကုိ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.