သင့္ကုိခ်စ္သည္

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ  - L. လြန္း၀ါ

VERSE 1
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အျပစ္မ်ားအတြက္ လက္၀ါးကားတုိင္ေပၚတြင္
ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း အေသြးသြန္းေလာင္းျခင္းျဖင့္
အပယ္ငရဲထဲမွ ေရြးႏႈတ္ခဲ့ၿပီ
သင္ေပးရမယ့္ အျပစ္ေၾကြးမ်ားအတြက္ သူအေသခံခဲ့ၿပီ

CHORUS
ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ (သင့္ကုိ) သင့္ကုိ ခ်စ္ေတာ္မူ၏ (ခ်စ္သည္)
သားေတာ္ကုိပင္စြန္႔သည္ (စြန္႔သည့္တုိင္) သင့္ကုိ ခ်စ္သည္

VERSE 2
လူတုိင္းအတြက္ ေကာင္းျမတ္တဲ့ဘုရား ျမည္းစမ္းပါ ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ား
သင့္ႏွလံုးသားထဲမွာ ခံစားရတဲ့အရာ
ရင္ဖြင့္လ်က္ ဘုရားကုိ ေျပာပါ
ေကာင္းျမတ္ေသာဘုရားအသက္ရွင္ေၾကာင္းကုိ သင္သိရမည္အမွန္

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.