Album: အားသစ္


 #
ေခါင္းစဥ္
ေတးဆုိ
ေတးေရး
01 အားသစ္                    ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္းကုိစုစု
02 လံုး၀ပံုအပ္ေတာ့             စံပီးအဂူးခင္
03ဘ၀မဲ့ခ်ိန္           တြင္ကယ္လ္T. ခင္ရမ္
04ထာ၀ရလမ္းမွန္   ေရဗကၠ၀င္းေစာဆင္ဘုိ
05အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ပါ  L. လြန္း၀ါအားဆာ
06ပူေဇာ္ရာသီခ်င္း ေမရီဆုိင္းရမ္အားဆီ
07အခ်ိန္ရွိတုန္းမွာ  ဇမ္ႏူးD. ဖုန္ေမာ္
08ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ေ၀းသြားလုိ႔မျဖစ္ဘူး         ေစာ၀င္းလြင္ေယာ္တီဖာ
09ကၽြႏ္ုပ္အတြက္         Z. ခူရ္ဘူအဂူးခင္
10သူရဲေကာင္းမ်ား   D. ေနာင္းေနာင္               L. Lati
11တြဲလက္မ်ား   ဆုန္သင္းပါရ္ဖုန္ရွိန္း