Album: အၿမဲစိမ္းသစ္ပင္လုိေတးေရး
စန္းခ်ဳိလင္း၊ ဆလုိင္းေအာင္သင္း၊ ေစာျမမင္းလြင္

 #
ေခါင္းစဥ္
ေတးဆုိ
ေတးေရး
01 ႀကီးပြားရာလမ္း                         ပုိးဒါလီသိန္းတန္             
02 ကၽြႏ္ုပ္ကုိသံုးပါ  စုိင္းထီးဆုိင္
03အားလံုးခ်စ္  ေအာင္ရင္
04သာယာေသာသီခ်င္းသံ ေဟမာေန၀င္း
05ကုိယ္ေတာ္ရွင္ထံပါး ေဇာ္မင္းေအာင္၊ ေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္   
06တပည့္စစ္  တူးတူး
07၀မ္းေျမာက္ၾကပါ  လႈိင္မ်ဳိး၀င္း၊ စန္းစန္းထြန္း
08ဘ၀ဆုိသည္မွာ စလံု႔မန္း၊ မာေလး 
09ေကာင္းကင္ဘ႑ာ  ေဟမာေန၀င္း
10အႀကံအစည္   ထူးအိမ္သင္
11အၿမဲစိမ္းသစ္ပင္လုိ   ပုိးဒါလီသိန္းတန္
12စံုစမ္းျခင္းရက္ေပါင္းေလးဆယ္           ဖုိးေက်ာ္ေက်ာ္
13တရားေသာအရွင္  စူဇီႏုိက္
14ခရစ္ေတာ္၏အသင္းေတာ္ ယုမြန္လွေအာင္ႏွင့္အဖြဲ႕
15သုိ႔မုိ႔ေၾကာင့္ မင္းႏြယ္နီ
No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.