ကၽြႏ္ုပ္ကုိသံုးပါ

>>>Download

ေတးဆုိ - စုိင္းထီးဆုိင္

VERSE 1
ေျခာက္ေသြ႕တဲ့ ေျမျပင္ေပၚ၀ယ္ ေအးျမတဲ့ ေရစက္ကေလးေတြ
တသြင္သြင္ အၿပိဳင္ၿပိဳင္သြယ္ကုိ ျဖာေ၀စီးသလုိ
ကုိယ့္ရဲ႕ဘ၀ကုိ ခ်ဳပ္ထိန္းရင္း ညနက္သန္းေခါင္လူသားရယ္
တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာေလ ဘုရားျမတ္ေခၚဦးမယ္

အကုန္အစင္ မျမင္ႏုိင္ေအာင္ က်ယ္ေျပာလြန္းတယ္
ေရႊ၀ါေရာင္အသြင္သဏ၁ဌာန္ လယ္ကြင္းမ်ား
ကုိယ္ေတာ္ဘုရားထံ အမႈထမ္းရန္
အုိလူသား အသင့္ရွိၿပီလား
အုိအဖ ကၽြႏု္ပ္ကုိ ေစလႊတ္မူပါ ခုိင္းေစပါ
အလုိေတာ္အတုိင္း အသံုးျပဳမူပါ
ေျခေတာ္ရင္းနားမွာ ဒူးေထာက္လ်က္
(ဒူးေထာက္လ်က္ ကၽြႏု္ပ္ကုိသံုးပါ)

ႏႈတ္ကပတ္က်မ္းစာဆုိသည္မွာ ညစ္ညဴးေသာ ေဟရွာယကုိ
ဗုိလ္ေျခအရွင္သခင္ဘုရား ေစတမန္သရပ္သည္
မီးညႇပ္နဲ႔ ယူေတာ္မူေသာ မီးခဲတစ္ခဲကုိ ကုိင္စြဲကာ
ေျပလည္ေစၿပီ ဒုစ႐ုိက္အျပစ္မ်ားကုိ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.