မႈိင္းျပေ၀သီေတာင္တန္းဆီ

>>>Download

ေတးဆုိ - Fanny

VERSE 1
အုိ မႈိင္းျပျပေတာင္တန္းေပၚ လူမ်ဳိးစုမ်ားစြာ
ကယ္တင္ရွင္အေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္သူေတြရွိတယ္
အုိ ခ်စ္ရတဲ့သူငယ္ခ်င္းရယ္ ၿမိဳ႕ျပရဲ႕အရိပ္ကုိ
ေခၚထြက္ၿပီး အမႈေတာ္ေဆာင္ပါလား

VERSE 2
အုိ မႈိင္းျပျပေတာင္တန္းက ေႏြးေထြးမႈမ်ားနဲ႔
ေမွ်ာ္လင့္ရင္း ေစာင့္လုိ႔ေနတယ္
အုိ သူတုိ႔ရဲ႕ ၀ိညာဥ္ေလးကုိ ဘုရားျမတ္က ခ်စ္လုိ႔
ကယ္တင္ဖုိ႔ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနတယ္ကြယ္

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္ျပန္ၾကြေရာက္ဖုိ႔ အခ်ိန္နီးၿပီ
ေငးေမာေနဆဲလား ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕မ်က္ရည္ မေၾကြေစနဲ႔
လြန္ခ်ိန္ကုိ ေႏွာင္းအတိတ္မွာထားခဲ့ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္မယ့္လမ္းမွာ
၀ိညာဥ္ေဒသနာ ေဟာၾကား ျဖန္႔ေ၀မေလ