အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ပါ

>>>Download

ေတးေရး - အားဆာ
ေတးဆုိ - L. လြန္း၀ါ

VERSE 1
သူငယ္ခ်င္း ေလာကထဲ ခဏေတြ႕ၾကတဲ့ ဧည့္သည္ခ်င္းမုိ႔ေလ
အမုန္းမထား ခ်စ္ျခင္းမ်ားနဲ႔ ေနထုိင္စုိ႔
ကုိယ္ေတာ္အလုိတုိင္းသာ ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္ၾကရင္
ဘုရားသားသမီးဆုိတာ ထင္ရွားလိမ့္မယ္

VERSE 2
စာတန္ရဲ႕ ေက်ာ့ကြင္းထဲေရာက္ရွိခဲ့ရင္ အခ်စ္ေတြ ေပ်ာက္ဆံုးသြားမယ္
ၾကင္နာ မုန္းတီးမႈနဲ႔ စည္းျခားေနမွာပဲ
ကုိယ္ေတာ္အား ကုိးစား ႏွလံုးသားထဲ ဖိတ္ေခၚမွသာ
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိေလ ျပန္ရလိမ့္မယ္

CHORUS
ညီအစ္ကုိခ်င္း ႐ုိင္းပင္းခ်စ္ဖုိ႔သာ ဘုရားျမတ္ မိန္႔မွာထား
အခ်စ္မရွိတဲ့ဘ၀နဲ႔ ေနထုိင္မလား
ကရာနီကုန္းထက္ ေပးဆပ္ခဲ့တယ္ သခင့္ရဲ႕နာက်င္တဲ့ေ၀ဒနာ
ေတြးၾကည့္လုိက္ပါ သေဘာေပါက္ နားလည္မယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.