ေ၀းေနလုိ႔

>>>Download

ေတးဆုိ - ခ်စ္ေကာင္း

VERSE 1
ဆင္ကန္းေတာတုိးတဲ့ အျဖစ္မ်ဳိးေပါ့
ထင္ရာစုိင္းၿပီးေတာ့သြားတဲ့ ဘ၀ ၀ယ္
အုိ ကဲ့ရဲ႕ခ်င္သံေတြရယ္ ႐ႈတ္ခ်သံေတြရယ္
နားနဲ႔မဆံ့ေအာင္ အၿမဲၾကားလုိ႔ေနတယ္

VERSE 2
ငုိျခင္းခ်က္မ်ားနဲ႔ အျဖစ္မ်ဳိးေပါ့
ဒီေနာင္တမရတဲ့ လမ္းလြဲဘ၀၀ယ္
အုိ တုိက္ခုိက္သူေတြရယ္ ထုိးႏွက္ဒဏ္ေတြရယ္
အျပန္ျပန္နာက်င္ လဲက်ရျပန္တယ္

CHORUS
ဘာကိုမွ မစဥ္းစား ထင္ရာစုိင္းသြား
ခလုတ္ထိေတာ့မွ အမိတရင္ေတာင္
တုိးတုိးေလးရင္ထဲ/အမိကသိပါ့မလား
ဗိမာန္ေတာ္ထက္က ေခါင္းေလာင္းသံခ်ဳိ
ၾကားတဲ့အခုိက္မွ အသည္းထဲဆုိ႔နင့္သြား
အေျဖရွာ ျမင္လုိက္ၿပီ သူ႕ေမတၱာအရိပ္နဲ႔
ေ၀းခဲ့လုိ႔ေလ ဘ၀ပ်က္ခဲ့တာပဲ

VERSE 3
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့တဲ့ အျဖစ္မ်ဳိးနဲ႔
ရင္ဆုိင္သြားရင္းနဲ႔ ဆံုး႐ႈံးမႈရယ္
အုိ ေတြ႕ရျပန္ပါတယ္ ဆုိးလြန္းေနေပမယ့္
ႀကိတ္မွိတ္လုိ႔ေလ ေရွ႕ဆက္မိေနတယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.