ဘုရားေက်ာင္းထဲကသီခ်င္းတစ္ပုဒ္

>>>Download

ေတးဆုိ - ကဗ်ာဘြဲ႕မွဴး

VERSE 1
ဘုရားေက်ာင္းတံခါးဟာေလ ေျခာက္ကပ္ေနသလုိပဲ
၀တ္ျပဳတဲ့သူေတြ ျပန္သြားတဲ့အထိ
႐ႈပ္ေနမိကာ မ်က္ရည္ဟာ --- တံခါးေလးဟာ
အထီးက်န္ျဖစ္ေနသလုိ သုိးကေလးရယ္
နင္ ဘယ္ေရာက္ေနလဲ

VERSE 2
ခရစၥမတ္စ္သီခ်င္းေတြနဲ႔ ပ်ံ႕လြင့္ကာေနဆဲ
သတင္းေကာင္းေ၀မယ္ဆုိၿပီး ဘုရားေက်ာင္းမွာ
ေရာက္ေနၾကတယ္ မင္းလာထုိင္တတ္တဲ့ေနရာေလးဟာ
အထီးက်န္ျဖစ္ေနသလုိ သုိးကေလးရယ္
နင့္ကုိ သတိရေတြရေနဆဲ

CHORUS
ျပန္လာခဲ့ ျပန္လာခဲ့ပါ သုိးမဲဘ၀ကုိ မင္းစြန္႔ခဲ့ေတာ့ေလ
ျပန္လာခဲ့ ျပန္လာမွာလား
ဘုရားေက်ာင္းထဲက သီခ်င္းေလးကေလ
ငယ္ရြယ္တဲ့ ခရစၥမတ္စ္ကလုိ က်ဴးဧ ခ်ဳိၿမိန္သြားမယ္

VERSE 3
ဘုရားျမတ္ေရွ႕မွာေလ ဒုိ႔အသက္တာေတြရယ္
တစ္ဦးခ်င္းဟာေလ သီခ်င္းေလးတစ္ပုဒ္လုိ
အဖုိးတန္မလားေလ သီခ်င္းေတြအတူက်ဴးဧလုိ႔
အဖဘုရားေလ ေၾကြလိမ့္မယ္ အဲဒီလုိပဲ သုိးကေလးရယ္
သီခ်င္းေတြ ဒုိ႔အတူဆုိမယ္

VERSE 4
ေပးၿပီးသားေတြရယ္ မေပးေသးတဲ့အရာေတြရယ္
အဆံုးမရွိတဲ့အရာဟာ ခ်စ္ျခင္းတရားတစ္ခု
ဒုိ႔တေတြနားလည္ ဒီအျပစ္ခံတရားေလးကုိ စြန္႔ပစ္မႈ
အင္အားနည္းေနတာလား သုိးကေလးငယ္
ထာ၀ရအရွင္ သခင္ရဲ႕အနားမွာပဲ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.