ေလလြင့္သုိးေလးေနာင္တ

>>>Download

ေတးဆုိ - မုိင္းရာ

VERSE
အေမွာင္ကမၻာေျမညေလ ၾကယ္မစံုခင္ညေပါ့
ကုိယ္ထင္ရာကုိ ဦးစုိင္းခဲ့ၿပီေလ
အႏၱရာယ္ေတြတစ္ေကြ႕ေတာ့ ႀကံဳလာၿပီ အခက္အခဲ
မေျဖႏုိင္ၿပီ ေသာကမ်က္ရည္

PRE-CHO
အေ၀းတစ္ေျမေရာက္မွ သခင့္ရဲ႕သုိးၿခံ၀င္းက
ေအးခ်မ္းခဲ့တဲ့ဘ၀ေလး ျပန္လည္ကာေလ တမ္းတမိခ်င္
ညႇင္းေလသင္းမွာ အေ၀းရပ္က တီးေခါက္
ၾကားလုိက္မိတယ္အခုေတာ့ မေျဖႏုိင္ၿပီ ေခါင္းေလာင္းသံရယ္

CHORUS
သုိးရင္ထဲစီးမ်က္ရည္
ေခ်ာင္းျဖစ္ဦးမလား မေျပာတတ္ဘူး
ေ၀းကြာခဲ့တဲ့ ဘုရားေက်ာင္းတုိ႔
ဒီအခ်ိန္ ျပန္တမ္းတေနမိ


No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.