၀ိညာဥ္ေတာ္ဆင္းၾကြပါ

>>>Download

၀ိညာဥ္ေတာ္ဆင္းၾကြပါ တုိ႔ထိေတာ္မူပါ
တန္ခုိးေတာ္ျဖည့္ေပးပါ ကၽြႏ္ုပ္ဆာငတ္ေန
ကုိယ္ေတာ္သာ တတ္စြမ္းႏုိင္သည္
ႀကီးထြားရင့္က်က္ ျပည့္စံုဖုိ႔
၀ိညာဥ္ေတာ္ဆင္းၾကြပါ တုိ႔ထိေတာ္မူပါ

၀ိညာဥ္ေတာ္ဆင္းၾကြပါ သြန္သင္ေတာ္မူပါ
တန္ခုိးေတာ္ျဖည့္ေပးပါ ကၽြႏ္ုပ္ဆာငတ္ေန
ကုိယ္ေတာ္သာ တတ္စြမ္းႏုိင္သည္
ႀကီးထြားရင့္က်က္ ျပည့္စံုဖုိ႔
၀ိညာဥ္ေတာ္ဆင္းၾကြပါ တုိ႔ထိေတာ္မူပါ

(RAP)
ရီေ၀ေနတဲ့အေတြးမ်ား ေသခ်ာစြာစဥ္းစား လုိအပ္ေနတာ သခင္တစ္ပါး
ထုိအရွင္ဟာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား
ဒုိ႔ဘ၀အတြက္ အေရးႀကီးဆံုးမုိ႔ ထုိအရွင္ကုိ ဖိတ္ေခၚကာ ႏွလံုးသားကုိ အပ္ႏွံၾကစုိ႔
ဒုိ႔ရဲ႕ႏွလံုးသားထဲထိ သူဟာ ထြင္းေဖာက္သိ ကုိယ့္အက်င့္ေတြအေသးဆံုးထိ
အားနည္းခ်က္ေတြ အကုန္လံုးသိ ၀မ္းနည္းမႈေတြ ဘာပဲရွိရွိ
ႏွလံုးသားကုိ တုိ႔ထိေပးမယ့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္နဲ႔ အတူအစဥ္အသက္ရွင္
ဘုရားသခင္ရဲ႕ သေဘာတရားနဲ႔ေလ့လာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား ဒို႔နားမွာတင္ေျပာျပမွာ
အားမနာတမ္းေမးၾကည့္ပါ အခ်ိန္ယူကာ မိတ္ဖြဲ႕ပါ ၀ိညာဥ္အသက္တာ ရင့္က်က္ဖုိ႔အတြက္
ဒါဟာ အေရးႀကီးတဲ့ step တစ္ခုပါ ယံုၾကည္ျခင္းရဲ႕စြမ္းအား ၀ိညာဥ္ရဲ႕တန္ခုိးမ်ား
ဒုိ႔အသက္တာ လႊမ္းမုိးထားရင္ ေကာင္းေသာအသီးမ်ားလည္း သီးလာမယ္
သူတစ္ပါးအတြက္ ဒါေတြဟာ ခ်ဳိၿမိန္ေစေသာ အသီးမ်ားလည္း ျဖစ္ေစမယ္
ကုန္သြားတဲ့အခ်ိန္ေတြကုိ ေနာက္ျပန္လွည့္ၾကည့္ ေရွ႕ဆက္မယ့္အနာဂတ္မွာ ဘာလုိလဲသိ
႐ုိးသားတဲ့ ႏွလံုးသားသစ္ ႏႈတ္ကေန ၀န္ခံ ကုိယ္ေတာ္မပါရင္ဘာမွ မတတ္စြမ္းပါ
ကုိယ္ေတာ္ကုိ လုိအပ္တယ္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္တယ္
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕အနိးနားမွာ အၿမဲတမ္းပဲ ေနခ်င္တယ္ ႏွလံုးသားကုိေပးအပ္မယ္
ကုိယ္ေတာ္ႀကိဳက္သလုိ ရွင္းလင္းေပး ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀ကုိ လမ္းျပေပးေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အရွင္ဘုရား