ဒုိ႔ရဲ႕အားမာန္

>>>Download

VERSE 1
ေႏြ မုိး ေဆာင္း ဥတုကေလးမ်ားရယ္ ေျပာင္းလဲလုိ႔ေန
ေၾကြေဟာင္းႏြမ္း အသစ္ျဖစ္ရျပန္ သစ္ရြက္စိမ္းမ်ားရယ္
ဆံုး႐ႈံးျခင္းဒဏ္ခံရလည္း အားသစ္ျဖစ္လာ
ဘ၀ကုိ အ႐ႈံးမေပးဘူး ေတြ႕ေနမယ္

VERSE 2
အုိ ေမာပန္းႏြမ္းလ် ခရီးသြားရယ္ အားမေလွ်ာ့နဲ႔ေလ
သင္သြားမယ့္ ခရီးၾကမ္းလမ္းမွာ အားထားကုိးစားရာ
ဒုိ႔မ်ားအရွင္ပါရင္ေလ မေမာပန္းေတာ့ပါ
အသက္တာကုိ လမ္းၾကမ္းက မတားႏုိင္ပါ

CHORUS
အခ်စ္ဆံုးလူေတြအတြက္ကြယ္ အုိ ႏႈိင္းမရအခ်စ္နဲ႔ေလ
အသက္ခႏၶာ စေတးကာ ခ်စ္ခဲ့ၿပီ
အဆံုးအစြန္ပဲ ေမတၱာမ်ားရယ္
သူ႕ရဲ႕ေမတၱာ ဒုိ႔အတြက္ အားမာန္ပါ

VERSE 3
ပ်ဳိျမစ္တဲ့ ဒုိ႔ရဲ႕ဘ၀အသက္တာ ေပးဆပ္စုိ႔ေလ
အခ်ိန္ရွိခုိက္ လံု႔လစုိက္ထားရင္ တုိးတက္လိမ့္မယ္
ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ရင္၀ယ္ထား ႀကိဳးစားစမ္းပါ
တစ္ေန႔မွာ လမ္းဆံုးက ပန္းတုိင္ပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.