စုိးရိမ္တယ္

>>>Download

ေတးဆုိ - တာရာ

VERSE 1
ခြင့္မလႊတ္မွာစုိးတယ္ မုိက္မဲေသာ ကၽြႏု္ပ္ကုိ
သူေလ ၾကည့္ေနမွာပဲ
မခ်စ္ေတာ့မွာစုိးတယ္ ေပ်ာက္ေသာသုိး ကၽြႏု္ပ္ကုိ
အိမ္ျပန္ခ်ိန္ ေမွ်ာ္ေနေရာ့မယ္

VERSE 2
ေမ့လုိက္မွာစုိးတယ္ အျပစ္မ်ားေသာ ကၽြႏု္ပ္ကုိ
သူေလ သနားေနမွာပဲ
မုန္းသြားမွာ စုိးတယ္ လူဆုိးႀကီး ကၽြႏ္ုပ္ကုိ
ၾကင္နာေနႏုိင္လြန္းတယ္

CHORUS
မုိက္မဲစြာနဲ႔ အျပစ္၀ဲဂယက္ထဲ
႐ုန္းထြက္မရေတာ့ ငုိယုိေအာ္ဟစ္ဆဲ
ဒီေလာကထဲ သူတစ္ေယာက္သာပဲ
အျပစ္ကလႊတ္ဖုိ႔ ကယ္တင္ႏုိင္လိမ့္မယ္

VERSE 3
လက္ေလွ်ာ့မွာစုိးတယ္ အေပ်ာ္က်ဴးေသာ ကၽြႏု္ပ္ကုိ
သူသာ တားယူႏုိင္မယ္
ေနာက္က်မွာစုိးတယ္ အခ်ိန္စြဲေသာ ကၽြႏု္ပ္ကုိ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ နားလည္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.