အၿမဲတမ္း

>>>Download

ေတးေရး - အင္ဗ်ဲမ္းေလး
ေတးဆုိ - အင္ဗ်ဲမ္းေလး

VERSE 1
ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ အသက္ကုိစေတးၿပီး
ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ဘ၀ကုိ အသစ္ျဖစ္ေစသူ
ကုိယ္ေတာ္ကၽြႏ္ုပ္မခ်စ္ရင္
အျခားေသာအရာ ဘာကုိ ခ်စ္ရမွာလဲ

VERSE 2
ကၽြႏု္ပ္အတြက္ အရွက္ကုိေပးၿပီး
ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ဘ၀ကုိ တန္ဖုိးရွိေစသူ
ကုိယ္ေတာ္သာ မေထြးေပြ႕ရင္
ကၽြႏ္ုပ္၀ိညာဥ္ ဘယ္ဆီ ေမ်ာလြင့္ေနမလဲ

CHORUS
အဲဒီေလာက္ေတာင္ ႀကီးမားတဲ့ေမတၱာ ကၽြႏု္ပ္ခံစားရ
ေက်းဇူးေတာ္သက္သက္ပဲ
ကမၻာႀကီးပ်က္သုဥ္းေတာင္ မေျပာင္းလဲတဲ့ေမတၱာ/သစၥာ
ကၽြႏု္ပ္ေတြ႕ျမင္ရ

BRIDGE
ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ဟန္ေဆာင္မႈကင္းတဲ့
အၿမဲတမ္း ေနရာတုိင္း၌
ကုိယ္ေတာ္ကုိ ခ်စ္တဲ့စိတ္
နည္းနည္းေလးမွမေပါ့ခ်င္ခဲ့
အၿမဲတမ္း ရင္ခုန္လုိက္တုိင္း
ကုိယ္ေတာ္ကုိစြဲလန္းစိတ္
နည္းနည္းေလးမွမေလ်ာ့ခ်င္ပါတယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.