ေမလခိေဇဒက္

>>>Download

ေတးဆုိ - ေလးေလး၀ါး

VERSE 1
အခ်ိန္ရယ္ မုိးနဲ႔ေဆာင္းရယ္ ေႏြေျပာင္းတယ္
တစ္ေနရာမတည္ေနရာအားလံုးအလယ္
ေျပာင္းလဲျခင္းတရားသေဘာဟာ သဘာ၀ပဲ အားလံုးလည္း အသိပါပဲ
ဒါေပမယ့္ မေျပာင္းတဲ့သူေတြရွိတယ္ ထာ၀စဥ္တည္ေန သူတုိ႔ဘ၀ပဲ
ယံုၾကည္စြာ သခင္ရဲ႕ေနာက္ကရွိသူ ပုိင္ဆုိင္ရာ အစဥ္ေပးမွ်ေနပါတယ္

CHORUS
ဘယ္အရာေတြ ႏႈိင္းတုၾကလုိ႔ရႏုိင္မလဲ
ခရစ္ေတာ္သခင္ကုိ အေစခံေသာ ဒီဘ၀
ခေရလုိအပင္ေျခ ေျမမွာႏြမ္းေနလည္း
နမ္း႐ႈိက္ခြင့္ေတြ ေပးဆဲကြယ္
ဂုဏ္ယူစြာ ရင္ခြင္မွာ အၿမဲဆုေျခြမယ္
ဘ၀ေန၀င္သည္တုိင္ အမႈထမ္းေစကြယ္
မႈန္ရီရီအေမွာင္ထုမ်ားသည္ ေရာက္လာလည္း
သခင္ရယ္ အလင္းတန္းေလးေတြ ေပးဦးကြယ္

VERSE 2
နာက်င္ အိပ္ပ်က္ညေတြ ႀကံဳခဲ့လည္း ဘယ္သူေတြရယ္ ပုိသိပါ့မလဲ
ႏွလံုးသားအသည္းၾကားကေန ငုိညည္းသံ တိတ္ဆိတ္လုိ႔ေတာ့ေလ
ေတာ္၀င္တဲ့ပန္းကေလးမ်ားနဲ႔ လူသားအတြက္
ကယ္တင္ရွင္ရဲ႕သမၼာတရားအတြက္ကြယ္
ျဖဴစင္စြာ သူ႕ႏွလံုးသားလည္းေပးသူ ပုိင္ဆုိင္ရာအခ်စ္မ်ား မွ်ေ၀ေနတယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.