ဟာေလလုယာ

>>>Download

ေတးေရး - အယ္လ္ေဇာ္လ
ေတးဆုိ  - David Yone Moe

VERSE 1
လူေတြလူေတြ အခ်င္းခ်င္းမွ ပ်ဴငွာတာေတြ လြဲခဲ့ရ
ေခၚေဖာ္ကူေဖာ္မရွိဘဲ ေအာ္ ေလာကအလယ္
ေ၀ဒနာဒဏ္ရာ အံႀကိတ္ဆဲ မခံသူေတြႏွလံုးသားထဲ
ငုိသံကုိသာ အေဖာ္ျပဳဆဲ မ်က္ရည္ပင္လယ္

ဤေျမေပၚမွာ ပင္ပန္းစြာ ၀န္ထုပ္ေလးဆံုးထမ္းခဲ့ရ
မခံႏုိင္သည့္အဆံုးမွာ ထာ၀ရဘုရားေရွ႕ ခ်ထားရွာ
သခင္ဘုရား၏ သနားသည့္ဂ႐ုဏာ သခင္ဘုရား၏ ခ်စ္သည့္ေမတၱာ

VERSE 2
ေ၀ဒနာသည္ေတြ အားလံုးအတြက္ လုိေနတာေတြေရာက္ရွိခဲ့
ၾကင္နာႏုိင္သူေမာင္ႏွမမ်ား အဖဘုရားေပးအပ္အာ
ငုိေနသူကုိ ေထြးေပြ႕လ်က္ လုိေနသူကုိ ေပးကမ္းလ်က္
သာသာယာယာ ထုိျမစ္ကမ္း လမ္းျပေတာမူၿပီ

CHORUS
Hallelujah, Yes, let His people praise Him
Hallelujah, Yes, let His people praise Him
As we stand in His presence now

Praise the Lord for He is good
Sing to His wonderful name
Praise the Lord for He is good
Sing to His wonderful name


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.