ကုိယ္ေတာ္ကမ္းလင့္ႀကိဳ

>>>Download

ေတးေရး - ေစာ၀င္းလြင္
ေတးဆုိ - YC Sisters
Band: MYC
Studio: PTL

VERSE 1
ေနေရာင္ျခည္ကြယ္ေပ်ာက္ဆံုး အေမွာင္ဖံုးလႊမ္းေလာကေျမ
လင္းေရာင္ျခည္ကင္းမဲ့ကာ ၿငိမ္သက္တိတ္ဆိတ္ေနတာ
သန္းေခါင္ခ်ိန္မွာ ေရာင္စဥ္မဲ့ ၾကယ္ေလးမ်ားရဲ႕အလင္းဟာ
ညေမွာင္ေလလင္းလက္ေန သဘာ၀ကေပးခဲ့တာ

VERSE 2
လူေတြအလယ္ကုိယ္တစ္ေယာက္တည္း အထင္ေလးနဲ႔စိတ္အားငယ္
ေဖးကူသူမဲ့လုိ႔ေန ရင္ထဲေတြးစိတ္ထင္ရင္း
ေသခ်ာတယ္ ရွင္ေတာ္ဘုရား သင့္အနားက ေဖးမကာ
အားငယ္သူအားေပးရန္ ေယ႐ႈလမ္းျပလ်က္သာ

CHORUS
မျမင္ႏုိင္စြမ္းတဲ့ ေရွ႔အနာဂတ္ေလွ်ာက္ပါ ဘ၀ေျခလွမ္း
ေအာင္ျမင္ျခင္းရဲ႔ပန္းတုိင္ မေ၀းေတာ့ပါ
ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔အသက္ရွင္ပါ ကတိေတာ္စြဲကုိင္ထား
ၿငိမ္သက္ျခင္းက သင့္စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ

VERSE 3
ေျခေခ်ာ္ကာေျမမွာလဲ ျပန္ႀကိဳးစား႐ုန္းထပါ
ဘုရားရွင္ဟာ သင့္အနားမွာ ခြန္အားေပးလ်က္ေနတာ
ခႏၶာကုိယ္ရယ္ စိတ္ႏွလံုး လူေလာကမုိးခါးေရ
ေသာက္ေနရင္း ဘ၀ရဲ႕ႏြံ နစ္ရင္းနဲ႔နစ္လိမ့္မယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.