ျပန္ဆံုခြင့္

>>>Download

ေတးေရး - D. ထဲလ္ဒီ
ေတးဆုိ - ေရဗကၠ၀င္း

VERSE 1
သာယာေသာ နံနက္ခင္းေလး
အလင္းတန္းေလးတစ္ခု မင္းယူလာ
ေကာင္းျမတ္ေန႔ ေလာကရဲ႕အမုိက္ေမွာင္ျပယ္ေစၿပီ
ျဖဴစင္စြာသန္႔ရွင္းတဲ့ ျပတင္းတံခါးဖြင့္လုိက္ပါ

VERSE 2
ခ်စ္သူခ်င္း ျပန္ဆံုခြင့္ေလး အသက္စြန္႔ခ်စ္တဲ့ ေမတၱာပါ
မထုိက္တန္ေသာဘ၀ ေက်းဇူးတရားလႊမ္းၿခံဳ
အေပအက်ံေတြ ဘာသာမတူတဲ့ အစြဲအလန္းေတြ
တစ္ေသြးတည္းစီးဆင္းရာ

PRE-CHO
ဘ၀မွာ ေရလႈိင္းေလလႈိင္းေတြ ေျပးေဆာင္
ပင္လယ္ျပာႀကီးထဲ ေပါင္းစည္းေစၿပီ

CHORUS
ေလညႇင္းတုိက္ခတ္ေနတဲ့ ဘ၀ရဲ႕ရႊင္လန္းရာ ေမွ်ာ္ေသးတယ္
၀င္လာခဲ့ --အား တူညီသေဘာမ်ားခင္းကာ ခရီးဆက္သြားခ်င္တယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.