အဆုိးအားျဖင့္အ႐ႈံးမခံနဲ႔

>>>Download

ေတးဆုိ - ခ်စ္ေကာင္း

VERSE 1
မုန္တုိင္းေတာ့ရွိတယ္ ေလာင္ကၽြမ္းမယ့္ မီးပင္လယ္
ျဖတ္သန္းဖုိ႔ စုိးရြံ႕ အားငယ္ေနရင္ေတာ့
႐ႈံးမယ္ ႐ႈံးလိမ့္မယ္
ပန္းတုိင္ဆုိတာ ရပ္ၾကည့္ဖုိ႔ မဟုတ္ဘူး

VERSE 2
--တုိ႔ေရာက္မယ္ ေမွာင္မုိက္ည ဘ၀ပင္လယ္
ဒီခရီးအတြက္ ေသြးပ်က္ ေငးငုိင္ေနရင္ေတာ့
ေ၀းမယ္ ေ၀းလိမ့္မယ္
ပန္းတုိင္ဆုိတာ အ႐ႈံးသမားအတြက္ မဟုတ္ဘူး

PRE-CHO
အေကာင္းဆံုးျဖစ္ဖုိ႔ အဆုိးမ်ားက ထုိးႏွက္မယ္
ဒုကၡတရားနဲ႔ စီးခ်င္းနဲ႔ထုိးရမယ္
ဒါေပမယ့္ မေၾကာက္နဲ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းယံုၾကည္ရင္ေတာ့ မိတ္ေဆြ

CHORUS
မေရရာတာေတြ အိပ္မက္မက္မေနနဲ႔
ရင္ဆုိင္ပါ ေယာက်္ားတုိ႔ အားမာန္ပဲ
စိန္ေခၚသံေတြ ရပ္တန္႔သြားမွာပဲ
လူ႕ဘ၀ကုိ အက်ဳိးမဲ့ အဆံုးမသတ္ေစနဲ႔
ျပဳသမွ်ကုိ အဆုိးအားျဖင့္ အ႐ႈံးမခံနဲ႔


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.