လုိအပ္ခ်က္

>>>Download

ေတးေရး - ေသာမတ္(စ္)
ေတးဆုိ - မာရဇၨ

VERSE 1
ေကာင္းမႈေတြ မေကာင္းမႈေတြနဲ႔ ေရာေထြးငါ့အျဖစ္မ်ား
သိမႈေတြ မသိမႈေတြနဲ႔ အဆံုးသတ္သြားမွာလား
ရွာေနတာ ငါမေတြ႕ေပမယ့္ လာေနတာ တေရြ႕ေရြ႕ပဲ
ၾကာလာေလ နီးလာခဲ့လုိ႔

VERSE 2
ေလာဘေတြ ေဒါသေတြနဲ႔ မီးေတာက္ေန႔ရက္မ်ား
အတၱေတြ အနတၱေတြနဲ႔ အနိစၥခရီးစဥ္မ်ား
ရွာေနတာ ငါမေတြ႕ေပမယ့္ လာေနတာ တေရြ႕ေရြ႕ပဲ
ၾကာလာေလ နီးလာခဲ့လုိ႔

CHORUS
အနိစၥလြန္ ခရီးဆက္ဖုိ႔ ေသာ့ေလးတစ္ေခ်ာင္းလုိတယ္
ငါ့၀ိညာဥ္လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ ေသာ့ေလးတစ္ေခ်ာင္းလုိတယ္
မုိးေကာင္းကင္တံခါးဖြင့္ဖုိ႔ ေသာ့ေလးတစ္ေခ်ာင္းလုိတယ္

VERSE 3
ငါ့ေရွ႕မွာ အခုိးအေငြ႕ေတြပမာ ေပ်ာက္လြင့္လူ႕ဘ၀မ်ား
ငါ့ေနာက္မွာ စေပ်ာက္ပါ့မလား အနိစၥမ်က္လွည့္ၾကား
အမွန္ေဖြရွာ ငါ့အမွားေတြအတြက္ ေသခ်ာတာ ငါတစ္ခုျမင္ခဲ့
ငါဆုိတာ အၿမဲမရွိဘူး ေဟ့

VERSE 4
ထြက္ေျမာက္ရာလမ္းစေဖြရွာ မြန္းၾကပ္၀ိညာဥ္မ်ား
လမ္းတစ္၀က္မွာ မွန္းခ်က္မေရရာ အဆံုးသတ္သြားမွာလား
အမွန္ေဖြရွာ ငါ့အမွားေတြအတြက္ ေသခ်ာတာ ငါတစ္ခုျမင္ခဲ့
ငါဆုိတာ အၿမဲမရွိဘူး ေဟ့


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.