အျပာေရာင္ျမစ္တစ္စင္း

>>>Download

ေတးဆုိ - ခ်စ္စမ္းေမာင္

VERSE 1
ေတြေ၀မေနနဲ႔ေတာ့ အငိုေတြ အဆံုးသတ္လုိက္ ဒီဇာတ္လမ္းက ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီ
အတိတ္ရဲ႕အရိပ္ေတြ ျပန္ေဖာ္ေနလုိ႔လည္း အပုိေတြပါပဲ မထူးျခားေတာ့ၿပီ
မနာလုိ မုန္းတီးျခင္းအေၾကာင္းတရားေတြ အၾကင္နာမုိး ေဆးေၾကာခဲ့ၿပီမုိ႔
ၿပံဳးလုိက္ေတာ့ေလ

VERSE 2
ငုိသံေတြအဆံုးသတ္ ေ၀ဟင္ကုိေမာ့ၾကည့္လုိက္ မေရရာညေတြ ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီ
ေန႔သစ္အလင္းေရာင္ အေမွာင္ကုိၿဖိဳခြင္းၿပီး ရွင္သန္အနာဂတ္လမ္းမထက္ဆီ
နာက်င္၀မ္းနည္းမႈ အမုန္းတရားေတြ မလုိေတာ့ဘူး ေက်ာခုိင္းလုိက္ပါေတာ့
ေမ့လုိက္ေတာ့ေလ

CHORUS
လုိေနသူမ်ား ေဖးကူရင္း ေ၀ဒနာခံစား မွ်ေ၀ရင္း
မႈန္၀ါး လမုိက္ညေတြ အလင္းေလးတစ္စက္ျဖစ္ပါေစ
မေရရာသူမ်ားရဲ႕အနာဂတ္ စာနာစိတ္ေလးမွ်ေ၀ရင္း
မေၾကာက္စတမ္း အလင္းရဲ႕ကမ္းဆီ လာပါအတူေလွ်ာက္လွမ္းမယ္

BRIDGE
အားလံုးၿပီးဆံုးခဲ့ေလၿပီ ေအးျမလြန္းတဲ့ စမ္းေရၾကည္
ျမစ္တစ္စင္းထက္က သက္ေသတည္ ရင္ခုန္ျခင္း အျပာေရာင္ျမစ္တစ္စင္း

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.