ရင္မခုန္ဖူးေသာသစၥာ

>>>Download

ဆုိ - ရတနာဦး

VERSE 1
အခ်စ္ဆံုးကစြန္႔ပစ္ ဒီအတုိင္းပဲထားခဲ့
ငါဘာေတြ မွားခဲ့လဲ
ဘ၀ႀကီးတစ္ခုျခားသြား အခ်စ္ဆံုးနဲ႔ ေ၀းသြား
ငါဟာ အုပ္ထိန္းမယ့္သူမရွိ

VERSE 2
ၿမိဳသပ္ထားအခ်စ္မ်ား ဖြင့္ေျပာဖုိ႔ခက္လည္း
သူအလုိလုိ သိေနသား
အခ်ိန္ေႏွာင္းမွေျပာလည္း သူ႕အနားက ေထြးထုတ္
ငါအမွန္ ကၽြံမိခဲ့အျပစ္ႀကီး

CHORUS
အုိ အုိ အုိ
႐ုန္းထြက္မွ အျပစ္ရဲ႕ခြန္အား ႀကီးမားေသာအခ်ိန္
ကၽြႏ္ုပ္ေလွ်ာက္ေသာလမ္းအား ပဲ့ျပင္ ကုိယ္ေတာ္ေစမူပါ
ႏႈတ္ထြက္စကားမွားမိျပန္လည္း ႏွစ္သိမ့္ေပးပါ
ေလာကသားအျပစ္မ်ား နစ္မြန္းစြာ


No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.