သတိ

>>>Download

ေတးေရး - ေသာမတ္(စ္)
ေတးဆုိ - ဂေရဟမ္

VERSE 1
ဖြင့္ေျပာရင္(ခ်င္)လည္း ကုိယ္ကုိယ္တုိင္က ျဖစ္ခဲ့တာ/အျပစ္ရွိတာ
ေျပာရင္ ကုိယ္လည္း အျပစ္ရွိသူတစ္ေယာက္ပါ
အက်င့္ဆုိးေတြနဲ႔ လူတကာရြံတဲ့ ေသာမတ္(စ္)ဟာ
ဂ်ိမ္း(စ္)ကုိ အျပစ္ေျပာလုိ႔ ထူးမွာတဲ့လား

VERSE 2
လက္ရဲဇက္ရဲ ဂၽြန္ကုိ လူတုိင္းေၾကာက္ၾကတာ
မူးရင္ ဘာမွ ဂ႐ုမစုိက္သူတစ္ေယာက္ပါ
လစ္ရဲသုတ္ရဲ စြန္လုိျမန္တဲ့ မုိးဇက္ဟာ
အက်ဥ္းေထာင္ အခ်ဳပ္ခန္း သူ႕အတြက္ အိမ္တဲ့ကြာ

CHORUS
က်မ္းစာထဲမွာရွိတဲ့ နာမည္အဓိပၸါယ္သိၾကလား
ရွိခဲ့ဖူးတဲ့ အတိတ္က သူေတာ္စင္ သမုိင္း၀င္ သူရဲေကာင္းမ်ား
ေလ့လာၾကည့္ သူတုိ႔ရဲ႕ ရာဇ၀င္ သက္ေသအေၾကာင္းရင္းဟာ ဘာေတြလဲ
ကုိယ့္မွာရွိတဲ့ ကုိယ့္ရဲ႕နာမည္ သမုိင္းကုိ မသိတဲ့ခါ
က်မ္းစာထဲမွာရွိတဲ့ သူေတာ္စင္တုိ႔ကုိ ထိခုိက္စရာ
ဒီထက္ဆုိးတာ ဘုရားဘုန္းေတာ္ နာမေတာ္
ညႇဳိးႏြမ္းမွာ သတိထား

VERSE 3
ရင္နင့္စရာပဲ ေမရီဆုိတဲ့ မိန္းကေလးဟာ
ညအေမွာင္ေပ်ာ္တဲ့ ညဥ့္ငွက္မယ္တဲ့ကြာ
ဆံပင္မ်ားျဖဴလည္း ပီတာဆုိတဲ့ အဘုိးႀကီးဟာ
မယားဆုိရင္လည္း ကုိးေယာက္ထက္မနည္းပါ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.