ေျပာင္းလဲသြားခဲ့

>>>Download

ဆုိ - ညီပုေလး

VERSE 1
မျမင္ႏုိင္မွန္းဆခဲ့ လမ္းမွာ ေပေတခ်ိန္
သမၼာက်မ္းအေၾကာင္း မေဆြးေႏြးခ်င္ဘူး
ဒါေတြတစ္ခုမွမသိ အမွားေတြ မ်ားခဲ့ေပါ့
ဆင္ျခင္ႏုိင္စရာ တစ္ခုမွမရွိ

VERSE 2
လူသူမရွိတဲ့လမ္း ေလွ်ာက္ခ်ိန္ ေပ်ာ္ေနသူ
စာတန္နဲ႔ မိတ္ဖြဲ႕ေနသလား
မကုန္ႏုိင္သူ႕ေက်းဇူး ေလာကငရဲသားနဲ႔
ေပ်ာ္ေနခ်ိန္ေတြ အတုိင္းအဆမသိ

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္ဆုိတာရယ္ ႐ုပ္ျမင္အတၱမဲ့
ႏွလံုးသားက အခ်စ္စိတ္ရွိသလား
ေတြေ၀မုိက္ဇာတ္မ်ား ဘ၀ႏြံနစ္ခဲ့သမွ်
ကယ္တင္သူဟာ ေကာင္းကင္ဘုံမွာ ရွိခဲ့ၿပီ

VERSE 3
မဆန္ႏုိင္လႈိင္းဂယက္ၾကား ေမ်ာခ်ိန္ ကယ္တင္သူ
ထာ၀ရဘုရားက အနီးဆံုးရွိမလား
ရင္မွာေတြးေၾကာက္မိ ဟုိးအရင္ရက္မ်ားအတြက္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္နဲ႔ အေတြ႕မခံရဲ

VERSE 4
မွန္တဲ့လမ္းမထက္ ရပ္သူ ေျခတစ္စံုဟာ
တည္ၿငိမ္မႈမ်ား ေပးစြမ္းႏုိင္မလား
အိမ္ျပန္ခ်ိန္ သုိးမုိက္အတြက္ အဖရဲ႕ကမ္းလက္မ်ား
ထာ၀ရျပည့္ႏုိင္မယ့္ ေလာကစမ္းေရ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.