ထာ၀ရသီခ်င္းဆုိမည္

>>>Download

VERSE 1
သာယာေသာအ႐ုဏ္ဦးမွာ ေလညႇင္းကုိ ႐ႈိက္႐ႈရင္း
ျဖဴနီ၀ါ အေရာင္မ်ဳိးမ်ား ခင္းက်င္းထားေသာ အလွတရားမ်ား
ပန္းမာလာေတြ ယိမ္းႏြဲ႕ကာ ဖန္ဆင္းကုိ ဧက်ဴးေန
ျပာလဲ့ေကာင္းကင္ မုိးကုတ္စက္၀ုိင္းသည္
ဂုဏ္ေတာ္ကုိ အစဥ္ေဖာ္က်ဴးလုိ႔ေနသည္

CHORUS
ေမတၱာေတာ္ရွင္ အဖဘုရားသခင္
နာမေတာ္သည္ ႀကီးျမတ္၍
ဂ႐ုဏာႏွင့္ေက်းဇူးေတာ္သည္ ဆပ္၍မကုန္ႏုိင္
ကၽြႏ္ုပ္၏ေမတၱာ ေပးဆပ္ရန္မွာ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္အတြက္ ထာ၀ရသီခ်င္းဆုိမည္

VERSE 2
ေလာကီသားက်င္လည္ၾကရာ ဇာတ္ေၾကာင္းမွာေမ်ာပါရင္း
သိမ္ငယ္ေသာ အကၽြႏ္ုပ္သည္ မွားယြင္းခဲ့ၿပီ ထပ္တလဲလဲ
လမ္းျပမယ့္သူမရွိတဲ့အခ်ိန္ ခရစ္ေတာ္ရွင္ လက္ေတာ္သည္
ကယ္တင္ခဲ့ၿပီ ေထြးေပြ႕ခဲ့ၿပီ
ရင္ခြင္တြင္ အစဥ္အၿမဲ ေမြ႕ေပ်ာ္မည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.