ျပန္လည္ဆံုေတြ႕ၾကရင္

>>>Download

ေတးေရး - ေသာမတ္(စ္)
ေတးဆုိ - အၾကင္နာေသာမတ္(စ္)

VERSE 1
ေကာင္းကင္ဘံုမွ ေတြ႕ဆံုတဲ့အခါ ဟုိး အရင္လုိ မွတ္မိဦးမလား
အရင္လုိ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္မလား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိဦးမလား

ဒီကမၻာမွာ အရင္းႏွီးဆံုး အခ်ိန္ေတြကုိ အၿမဲသတိရ
အိမ္ျပန္ခ်ိန္ တံခါး၀မွာ ေတြ႕မယ္အေသအခ်ာ
ျမင္ေနက် အၿပံဳးကေလးမ်ား တီတီတာစကားလံုးနဲ႔
ၾကင္နာစြာ ေပြ႕ဖက္ဦးမလား

VERSE 2
ေကာင္းကင္ဘံုမွာ ေတြ႕ဆံုတဲ့အခါ ဟုိး အရင္တစ္ခါ ဒုိ႔ေနခဲ့ကမၻာ
ျပန္ခ်င္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာဦးမလား လူ႕ဘ၀ကုိ တြယ္တာဦးမလား

ဒီကမၻာမွာ မၿမဲအနိစၥ ေ၀ဒနာ၀ဋ္ဆင္းရဲမ်ား
အိမ္ျပန္ခ်ိန္ အားလံုး က်န္ၾကြင္းမွာ အေသအခ်ာ
ဒါေပမယ့္ အတိတ္ဘ၀က က်န္သူကုိ မွတ္မိမလား
ပ်ဴငွာစြာ ႏႈတ္ဆက္ဦးမလား

CHORUS
ယံုၾကည္စြာ အိပ္စက္ခဲ့သူ ေနာက္ဆံုးခရီး
မ်က္ရည္ေတြ စီးက်လည္းေလ
အိမ္ျပန္မယ့္ ႏုိင္ငံေတာ္သားတုိ႔
ခြဲရပါေစ ျပန္ဆံုေတြ႕ၾကမယ္
ရင္ခြင္ေတာ္ ေအးရိပ္က ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ သားသမီးမ်ား
အိမ္ျပန္ခ်ိန္ တံခါး၀မွာ ေတြ႕မယ္ အေသအခ်ာ
ဒါေပမယ့္ အတိတ္ဘ၀က က်န္သူကုိ မွတ္မိမလား
ၾကင္နာစြာ ေပြ႕ဖက္ဦးမလား


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.