ခရစၥမတ္စ္ရက္ျမတ္

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - ဂေရဟမ္

VERSE
ေဆာင္းႏွင္းျမဴေတြၾကားထဲ သီခ်င္းေလးသီဆုိရင္းနဲ႔
ခ်စ္တဲ့ညီအစ္ကုိ အေပါင္းအသင္းမ်ားဆီကြယ္
ေမတၱာေတြအျပည့္နဲ႔ ခ်စ္ၾကင္နာၾကမယ္
ခရစၥမတ္စ္ရက္ျမတ္ ဒီအခ်ိန္ေလးထဲ၀ယ္

CHORUS
ဒီလုိ ခရစၥမတ္စ္ေန႔ေလးကုိ မေမ့နဲ႔ဦး
ဒုိ႔ရဲ႕ အရွင္ခရစ္ေတာ္ ဖြားျမင္လာတဲ့ေန႔
ဒုိ႔မ်ား ဆံုေတြ႕ကာ သီခ်င္းေလးသီဆုိမယ္
ေယ႐ႈခရစ္ ဖြားျမင္လာတာ ဒုိ႔အတြက္ေလ

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.