ဘယ္လုိရင္ဆုိင္မလဲ

>>>Download

ဆုိ - ႏုိင္ေဇာ္၊ ဂ်င္ပိ

VERSE 1
အခ်ိန္နာရီေတြ တျဖည္းျဖည္း ကုန္ခဲ့ၿပီ
ျပန္လာခ်ိန္ရယ္ နီးကပ္လုိ႔လာၿပီ
က်င္လည္ေလရာ ေလာကအေမွာင္လမ္းထဲ
ေနၿမဲအတုိင္း ေနသြားရင္း ကုိယ္ေတာ္ရွင္ကုိ ေစာင့္လုိ႔ႀကိဳမွာလား

VERSE 2
ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ အနီးဆံုးအခ်ိန္ ျဖစ္သည္
ႀကိဳတင္ျမင္ရန္ နိမိတ္တုိ႔မ်ားစြာလည္း
ျမင္ႏုိင္ၿပီေလ အျဖစ္အပ်က္ ကမၻာႀကီးထဲ
အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ျဖစ္ဆဲပါ ဒါေတြျမင္ရင္ သိဖုိ႔ေကာင္းပါတယ္

CHORUS
ေျပာင္းလဲသင့္ခဲ့ၿပီပဲ စဥ္းစား ေတြးေတာေနရင္း
ျပန္လာခ်ိန္ရယ္ နီးကပ္လာၿပီကြယ္
ေျပာင္းလဲသင့္တဲ့အခ်ိန္ပဲ စဥ္းစား ေတြးေတာေနရင္း
ဘယ္လုိပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ ႀကိဳမွာလဲ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.