ဒုိ႔အသင္းေတာ္

>>>Download

ေတးဆုိ - မဒီ

VERSE 1
ေလေျပေဆာင္ယူလာခဲ့တဲ့ အလြန္သာယာတဲ့
ေခါင္းေလာင္းသံ ၾကားမိတယ္
အသံသာယာ ေမွ်ာ္မွန္းေတာ့ျမဴမႈန္ေတြၾကား
ေတာင္ကုန္းေလးေပၚ လွပတဲ့အသင္းေတာ္ပါ

VERSE 2
အခ်ိန္ေတြ တုိက္စားလုိ႔ အရြယ္ေတြေက်ာ္လြန္သြား
ဒုိ႔ရဲ႕ညီအစ္ကုိေတြ ေျပာင္းလုိ႔သြားလည္း
ထာ၀စဥ္တည္ၿမဲၿပီး ၀ိညာဥ္ေတြဆံုဆည္း
ေအးခ်မ္းစြာ ၀တ္ျပဳတဲ့အသင္းေတာ္ပါ

CHORUS
ေတာင္ကုန္းေပၚက ကားတုိင္အၿမဲေတာက္ပေနသလုိ
ဒုိ႔ေတြအတြက္ အသင္းေတာ္အၿမဲလွပေစတယ္
ညီညာအားမာန္တက္ ဒုိ႔လူငယ္ေတြ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕အလုိအတုိင္း
အၿမဲတမ္းပဲ ဆက္ကပ္အသက္ရွင္မယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.