သခင့္သမီးပ်ဳိ

>>>Download

ေတးဆုိ - ပုိးဒါလီသိန္းတန္

VERSE 1
ေပးဆပ္ျခင္းနဲ႔ ဘ၀ရဲ႕ တြန္းလွန္တုိက္ပြဲထဲ
ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အသက္ဆက္ ႐ုန္းကန္သူေတြထဲ
ေပးဆပ္ျခင္းရဲ႕အသိနဲ႔ အသက္ရွင္သူေလးမုိ႔
အသင္ရည္မွန္းခ်က္တစ္ေန႔အမွန္ေရာက္မယ္
ေအာင္ျမင္ျခင္းရဲ႕ပန္းတုိင္ပဲ

VERSE 2
ႀကိဳးစားရင္းနဲ႔ ဘ၀ရဲ႕ ျပႆနာအခက္အခဲတုိင္း
ရင္ဆုိင္ရတဲ့ အခုိက္အတန္႔ ႏြမ္းနယ္ေနေသာ္လည္း
အၿပံဳးမျပတ္ ခရီးဆက္ ရွိတဲ့၀ိညာဥ္ခြန္အားနဲ႔
ေအာင္ျမင္ျခင္းအတြက္ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့သူ
ေယဇူးဘုရားရဲ႕ သမီးငယ္ငယ္

CHORUS
ပန္းခင္းတဲ့လမ္း ေက်ာခုိင္းထြက္ခြါ စြဲလန္းမႈေလးေတြ
စြန္႔လႊတ္ခ်ိန္မွာ မတူညီျခင္းမ်ား ဟုိအရင္ဘ၀နဲ႔ေတာ့ တျခားစီ
သာယာမႈရဲ႕ ေရစုန္ခရီးမွ သင္သည္ ထြက္ခြါခဲ့ျခင္းက
ေပးဆပ္ျခင္းဘ၀ရဲ႕အမွန္တရား သိျမင္ခဲ့ျခင္းပဲ

VERSE 3
လမ္းက်ဥ္းေလးမုိ႔ ဆူးနဲ႔ခလုတ္ေတြ ႀကံဳေတြ႕မယ္
ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ ခရီးဆက္ ခရစ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ သမီးငယ္
အဖရဲ႕ခ်စ္တဲ့ သမီးမုိ႔ ျပႆနာအခက္အခဲတုိင္း
ေအာင္ျမင္ခြင့္တုိ႔ အသက္တာခရီးမွာ
ကုိယ္ေတာ္ေပးလ်က္ ေပးေနဆဲ

VERSE 4
ႀကိဳးစားထားေပါ့ သမီးရယ္ ေရွ႕မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
ေရာင္နီဦးရဲ႕ အလင္းေနမင္းကုိ ႀကိဳေနဆဲမုိ႔
အားတင္းထားေပါ့ သမီးရယ္ မင္းတကယ္ေမွ်ာ္လင့္တဲ့
ေအာင္ျမင္ျခင္းရဲ႕ပန္းတုိင္ ေရွ႕မွာ
ႀကိဳေနဆဲမုိ႔ အားမငယ္နဲ႔

CHORUS
လမ္းက်ဥ္းရယ္မုိ႔ ပန္းခင္းလမ္းေတြ ေလွ်ာက္ခဲ့ခ်ိန္မ်ဳိးလုိ
အစစအဆင္မေျပ မညီညာ ခ်ဳိင့္ခြက္ ရင္ဆုိင္ရမယ့္ ဆူးခက္ေတြ
ဒါေပမယ့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းနဲ႔ စံုလင္ျခင္း ေရႊျပည္နန္းကုိ
တစ္ေန႔မွာ မင္းေရာက္မယ္ မလြဲ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕သမီးငယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.