ဘုရားအခ်စ္နဲ႔အတူ

>>>Download

ေတးေရး - D. ထဲလ္ဒီ
ေတးဆုိ - ေႏွာင္းေႏွာင္း

တူ တူ တူ

VERSE 1
လူေတြတန္ဖုိးထား ကမၻာႀကီးရဲ႕အခ်စ္ေတြ ငုိသံၾကားလုိ႔
အေရာင္ေျပာင္းလဲ ခ်စ္တဲ့အခ်စ္ေတြ
အလုိဆႏၵ အျဖဴေရာင္မ်ား ရွင္သန္တဲ့
ေလာကရဲ႕အခ်စ္အေၾကာင္း သူသိလည္း အိပ္မက္ေတြ

CHORUS
အုိ ေလာကရဲ႕အခ်စ္ေတြ တစ္ေန႔တည္း ခြဲရမွာပဲ
ဘုရားသိတဲ့အခ်စ္ေတြ ထာ၀ရရွိတယ္
သခၤါရမၿမဲတဲ့ ေလာကီလူသားခ်စ္ၾကေပမယ့္လည္း
ေကြ႕ကြင္းရဦးမယ့္ အခ်စ္မ်ား

VERSE 2
လူေတြ တုႏႈိင္းမရ ဒီအခ်စ္ေတြရွိခဲ့ၿပီ ဒီကမၻာႀကီးထဲ
တစ္ဖက္သတ္ အခ်စ္ေတြ သန္႔ရွင္း
တုိင္ေတာ္မွာ ေသြးစက္ယုိစီးေန ခ်စ္သက္ေသ
ကမၻာလူသားမ်ား မခြဲျခား ေပးဆပ္ခဲ့ ခ်စ္သူ သခင္ေယ႐ႈ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.