သမၼာသက္ေသ

>>>Download

ေတးဆုိ - ေအာင္ေအာင္

VERSE
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ေက်းဇူးပဲ သခင့္ေမတၱာရယ္ တကယ္ေႏြးတယ္
ခုိလႈံဒီႏွလံုးသားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိေပးတယ္
ဂုဏ္ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းမယ္ ဒုကၡေရာင္စံုရွိလည္းကြယ္
ကုိယ္ေတာ္ကုိအားကုိးတယ္ ထြက္သက္အဆံုးတုိင္ရယ္

CHORUS
သာယာေသာလမ္းလုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္တယ္
၀ိညာဥ္ေတာ္တန္ခုိးနဲ႔ သူေဖးမတယ္
မတရားေသာသူ အလယ္မွ သူကယ္ႏႈတ္တယ္
သခင့္ရဲဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ရယ္ ႀကီးျမတ္လြန္းပါတယ္
သခင္ရဲ႕ ၾကင္ၾကင္နာနာသူ႕အနမ္းေလး
ရင္မွာ ေအးခ်မ္းမႈမ်ားျဖစ္ေစခဲ့ေတာ့
အပူပင္ကင္းတဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္လုိ
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ေမတၱာ အလွဆံုး အၿမဲတမ္း မက္ေနမယ္
သခင္ရဲ႕ သာသာယာယာ သူ႕စကားေလးေတြ
ထာ၀စဥ္သာ သူေျပာတယ္
ကမၻာလူသားရယ္ သူသိပ္ခ်စ္တယ္
သမၼာတရားေလးက ဒုိ႔ရဲ႕ သက္ေသပဲ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.