သတုိ႔သမီးေကာင္းကင္

>>>Download

ေတးေရး - D. ထဲလ္ဒီ
ေတးဆုိ - ဒီဥကၠာ

VERSE 1
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းနဲ႔ ျပည့္စံုေစမယ္ ေ၀ဟင္ယံထက္မွာ
ၿငိမ္သက္ျခင္းျပည့္စံုမယ္ ေလာကီ ကင္းစင္ၿပီး
ထုိအခ်ိန္တန္လုၿပီ ကုိယ္စိတ္ႏွလံုး ၀မ္းေျမာက္ပါေတာ့

CHORUS
သတုိ႔သမီး သတုိ႔သမီးတုိ႔ရဲ႕ ေကာင္းကင္လူပါ
သတုိ႔သမီး သတုိ႔သမီးတုိ႔ရဲ႕ ေကာင္းကင္လူပါ
သတုိ႔သမီး သတုိ႔သမီးတုိ႔ရဲ႕ ေကာင္းကင္သခင္ေယ႐ႈ

VERSE 2
ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းနဲ႔ ျပည့္စံုေစမယ္ ရင္ခြင္ေတာ္နန္းမွာ
သတုိ႔သမီးတုိ႔ မ်က္ရည္မရွိဘူး ေသျခင္းလည္းမရွိဘူး
ထုိအခ်ိန္တန္လုၿပီ ကုိယ္စိတ္ႏွလံုး အသင့္အသင့္ျပင္ေတာ့

BRIDGE
ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ သူ႕ရင္ခြင့္
ထာ၀ရ အသက္စမ္းစီးဆင္းေသာ သူ႕ရင္ခြင္
ထာ၀ရ တည္ၿမဲျခင္း သူ႕ရင္ခြင္
စံုလင္ၾကြယ္၀ေသာ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.