ျမင္ကြင္းအခ်ဳိ႕

>>>Download

ေတးဆုိ - ဖုိးဂ်ဳိး

VERSE 1
အခ်ိန္မွန္မွန္ ဘုရားေက်ာင္းတက္
အစဥ္အလာမျပတ္တမ္း တစ္ပတ္တစ္ခါပဲ
ဒီလုိနဲ႔ပဲ ထံုးတမ္းေအာက္က
အက်င့္ေတြမွာပဲ သံသရာလည္

VERSE 2
ပလႅင္ေပၚမွာ တရားဟာခ်က္
လူေတြ အလုိက်မျဖစ္ေစနဲ႔
ရီေ၀ေစတဲ့ ဒႆနမ်ားက
တရားနာသူအတြက္ မေျပာင္းလဲခဲ့

VERSE 3
အသံက်ယ္က်ယ္ ခ်ီးမြမ္းၿပီး
သံစဥ္စာသား အဓိပၸါယ္မဲ့
ကုိယ္ကုိယ္တုိင္က မေျပာင္းလဲဘဲနဲ႔
ေၾကြးေၾကာ္ေနလည္း အခ်ည္းႏွီးပဲ

VERSE 4
အလွဴဘ႑ာ အမ်ားႀကီးထည့္
ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ရလာသလဲ
ျဖဴစင္ေစတနာ မုဆုိးမရဲ႕
ထည့္၀င္အလွဴက ဒဂၤါးႏွစ္ျပား

VERSE 5
ဘုရားေက်ာင္းထဲ အၿပံဳးမ်ားနဲ႔
ေဖာ္ေရြသလုိ ႏႈတ္ဆက္ေပမယ့္
အျပင္မွာ တကယ္တန္း ထိပ္တုိက္ေတြ႕ေတာ့
မသိလုိသလုိလုိေတာ့ မလုပ္လုိက္နဲ႔

VERSE 6
ခမ္းနားတဲ့ အေဆာက္အဦးအတြက္
ေငြကုန္ခံၿပီးေဆာက္ေနလည္း
မွန္ကန္ေဆာင္ရြက္ သတင္းေကာင္းေဟာတဲ့
အမႈေတာ္ေဆာင္ခမ်ာ ခပ္မြဲမြဲ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.