အားလံုးခ်စ္

>>>Download

ေတးဆုိ - ေအာင္ရင္

CHORUS
(အားလံုးခ်စ္ အားလံုး အားလံုး တကယ္ပဲခ်စ္
 ျဖဴျဖဴစင္စင္ ေမတၱာျဖင့္ ခံယူမည္ ဘုရားသားသမီးစစ္)

VERSE 1
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆုိသည္မွာ အႀကီးျမတ္ဆံုးေသာအရာပါ
စိတ္ရွည္သည္းခံ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေပတာ
ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ မာန္မာနမရွိပါ

CHORUS
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆုိသည္မွာ ကုိယ့္အက်ဳိးတစ္ခုတည္းမရွာပါ
ေဒါသမထြက္ ေလာဘမတက္တတ္ပါ
လံုၿခံဳေအာင္ အရာခပ္သိမ္းကုိ ဖံုးအုပ္တတ္တာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.