ဇြဲမေလွ်ာ့နဲ႔

>>>Download

ေတးဆုိ - SNO
ေတးဆုိ - SNO

VERSE 1
မေရရာတဲ့ လမ္းခရီးမုိ႔ ေသခ်ာတာ မရွိေတာ့လုိ႔
ေလာကႀကီးကုိမ်ား မင္း စိတ္ပ်က္ေနလား ေမးခ်င္တယ္
ဒါေတြဟာ ျဖစ္တတ္ပါတယ္
လူတုိင္း လူတုိင္းမွာ အားနည္းခ်က္ေတြ ကုိယ္စီရွိတယ္

VERSE 2
ရင္ဆုိင္ရန္ အားမရွိေတာ့လုိ႔ အရာရာကို အ႐ႈံးေပးလုိက္ဖုိ႔
မင္းရဲ႕ဘ၀ကုိမ်ား မင္း၀မ္းနည္းေနလား ျဖစ္ႏုိင္တယ္
ရင္ဆုိင္ပါ ေတြးမေၾကာက္ပါနဲ႔ မင္း အားမငယ္ပါနဲ႔

CHORUS
(ႀကိဳးစားေလွာ္ခတ္လုိက္ပါကြာ
လႈိင္းတံပုိးၾကားက ဘ၀ရဲ႕ေလွငယ္
ႀကိဳးစားေလွာ္ခတ္လုိက္ပါလား
တစ္ေန႔ေန႔ေတာ့ ေရာက္ရမွာပဲ)
ဇြဲမေလွ်ာ့နဲ႔


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.