ရြက္လြင့္ေနဆဲ

>>>Download

ေတးေရး - အယ္လ္ေဇာ္လ
ေတးဆုိ - ရတနာဦး

VERSE 1
လႈိင္းေလထန္တဲ့ အဏၰ၀ါထက္မွာ ေလွငယ္ေလးရယ္
မစုိးရိမ္ပါနဲ႔ ကုိယ္ေတာ္နဲ႔အတူဆုိတာကုိ မေမ့နဲ႔
ျပင္းထန္မုန္တုိင္း အႏၱရာယ္အခက္ႀကံဳတာေတြ ေျဖရွင္းေပးမယ္
အရာရာအားလံုးအတြက္ သခင္ဘုရား ႀကိဳသိတယ္

VERSE 2
လႈိင္းေလေတြထဲ မာန္ကုိ မေလွ်ာ့ပါနဲ႔ ေလွငယ္ေလးရယ္
မေတြ႕ႀကံဳခ်င္လည္း ႀကံဳရစၿမဲ ဒီေရျပင္ခရီး၀ယ္
မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့အရာေတြအတြက္ ကုိယ္ေတာ္ထံအပ္ႏွင္းလုိက္ကြယ္
အရာရာအေကာင္းဆံုးအတြက္ သခင္ဘုရား ေျဖရွင္းေပးမယ္

CHORUS
ပူပန္စုိးထိတ္မႈအတြက္ ေျခာက္လွန္႔မႈေတြ ရွိပါေစ
အႀကိမ္ႀကိမ္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ပါေစ ေၾကာက္ရြံ႕ဖုိ႔ မလုိေပ
ဘယ္လုိအတားအဆီးမ်ားစြာ အေႏွာက္အယွက္နံေဘးမွာ ရွိပါေစ
သခင္ဘုရားရဲ႕သက္ေသေတြ အံ့ၾသရေလာက္ေအာင္ေလ
လုိရာလမ္းဆံုးပန္းတုိင္ အေရာက္ပုိ႔မယ့္သခင္ရွိေန

ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ ေရွ႕အနာဂတ္အတြက္ အားအင္ျပည့္ပါေစ
ေအာင္ျမင္ျခင္းက အနီးမွာ ကမ္းလင့္လုိ႔ ႀကိဳေန
ႀကံဳဆံုရသမွ် ျပႆနာ တုိက္ခုိက္ ၀ုိင္းရံထားပါေစ
သခင္ဘုရားပဲ ဦးေဆာင္ေစ ပံုအပ္လုိက္ ကုိယ့္အေျခအေန
ေလွငယ္ေလးအတြက္ လႈိင္းေလ ဘာမွမစုိးရိမ္ေတာ့ေပ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.