၀ိညာဥ္လူအတြက္

>>>Download

ေတးေရး - ေသာမတ္(စ္)
ေတးဆုိ - ေလးေလး၀ါး

VERSE 1
ဘယ္ဘံု ဘယ္ကမၻာ ဘယ္ေနရာမွာ မရွိခဲ့
ဘယ္ပန္းခ်ီယွဥ္မမွီ ဘယ္သူအံတုမလဲ
ေလာကထဲ ေကာင္းကင္ဘံုႀကီးတစ္ခု တည္ရွိခဲ့ပါတယ္
ဘယ္သူဖန္ဆင္းခဲ့ လက္ရာလဲ

VERSE 2
စုိေျပေ၀ဆာ ဒီကမၻာေျမႀကီးလည္း
မသာယာႏုိင္ပါ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္နဲ႔
ေလာကထဲ ေကာင္းကင္ဘံုႀကီးတစ္ခု ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ပါတယ္
ဘယ္လုိလူ ပေယာဂလက္ခ်က္လဲ

CHORUS
ေလာကထဲ ေကာင္းကင္ဘံုႀကီးတစ္ခု တည္ရွိခဲ့ရင္
ကမၻာေျမဟာ အျပစ္မဲ့လွပါတယ္
အထူးသိတဲ့ ၀ိညာဥ္ထည့္သြင္းလုိ႔ ဖန္ဆင္းထားခဲ့
လူဆုိတာ ကမၻာမွာ အျမတ္ဆံုးမုိ႔

VERSE 3
ရန္လုိသူကုိ ရန္ျပန္မတုန္႔ႏွင္းရ
ရန္သူကုိေတာင္ ညီအစ္ကုိလုိ ခ်စ္ၾက
ျမင့္ျမတ္တဲ့ ဘုရားသခင္ လူသားတုိင္းကုိေျပာခဲ့ပါတယ္
အေျဖရွာ လူသားခ်င္း အမ်ဳိးေတြပဲ

ENDING
ႏွလံုးသားထဲ ေကာင္းကင္ဘံုႀကီးတစ္ခု တည္ရွိခဲ့ပါရင္
ကမၻာေျမဟာ အျပစ္မဲ့လွပါမယ္
ကမၻာေျမဟာ အျပစ္မဲ့လွပါမယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.