သတိေပးပါရေစ

>>>Download

ေတးဆုိ - တာရာ

VERSE 1
အေတာင္ပံကုိ ျဖန္႔၍ မုိးျမင့္ျမင့္မွာ  ၀ဲပ်ံေလဦးေပါ့ ငွက္ကေလးရယ္
တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာေတာ့ မင္းအေတာင္ေညာင္းခဲ့ရင္ နီးစပ္ရာ ခုိနားမိမွာစုိး
ေသေအာင္ပစ္ခြင္းမယ့္ ေလးသမားလက္ခ်က္ ထိပါရင္ ဘ၀ပ်က္ ေၾကြလြင့္မယ္
ေျမျပင္ဆီသုိ႔ က်လာမယ့္အေရးကုိ ေတြးၾကည့္ရင္ ျဖည္ေရးမခက္သည္မုိ႔

CHORUS
အခ်ိန္မလြန္ခင္ သတိရသင့္ေသာ မုိးထိမာန အစြန္းတစ္ဖက္ မေရာက္ခင္
ေခ်ာ့ေမာ့သူကုိ တံခါးနားေယာင္လုိ႔ ဘ၀ပ်က္သူ မင္းအေပါင္းအသင္းေတြ
ရွိခဲ့ၿပီဆုိတာကုိ မင္းနားလည္ဖုိ႔ ဒုိ႔သတိေပးပါရေစ
မေႏွာင္းေသးခင္ ေနာင္တရပါလုိ႔

VERSE 2
ဂုဏ္ယူစရာမင္းရဲ႕ ဦးေခါင္းထက္က အလွမာန္ေတြ ၀င္းတဲ့ ခ်ဳိခက္ေတြ
တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာေတာ့ ဆူးခ်ဳံထဲၿငိရင္ အေျပးခက္မယ္ သမင္အမုိက္ဘ၀ပံုမ်ဳိး
အႏၱရာယ္ေတြေပါတဲ့ ေတာနက္နက္မွာ သားေကာင္ကုိ ျဖတ္မယ့္ မုဆုိးေတြ
က်င္လည္ေနလုိ႔ ရွိေနခဲ့ဘ၀ကုိ ထိန္းသိမ္းပါ အေၾကြေစာသြားမွာစုိး 


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.