အား

>>>Download

ေတးဆုိ - ေအာင္ပဏ္း

VERSE 1
သက္ျပင္းေတြ ထပ္ခါခ် ဘယ္သူ႕ကုိမွ
တုိင္ပင္မျဖစ္တဲ့ျပႆနာေတြ ရွိလာတဲ့အခါ
ဘာလုပ္လုိ႔ ဘာကုိင္ရမွန္း မသိေတာ့တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ
နံရံမွာ ကပ္ထားတဲ့ က်မ္းခ်က္အပုိင္းအစေတြ
အက်ဥ္းၾကပ္ထဲမွာအား အက်ဥ္းၾကပ္ထဲမွာ အက်ဥ္းၾကပ္ထဲမွာ အား

VERSE 2
ေၾကာက္အားပုိ လက္ေတြေအး ကုိယ္တစ္ေယာက္တည္း
ရင္မဆုိင္ရဲတဲ့ ညအေမွာင္မွာ ရွိေနတဲ့အခါ
အေမမိဘအကူအညီမ်ား အလွမ္းေ၀းတဲ့ ေနရာမ်ဳိးမွာ
ဆုိခဲ့ဖူးတဲ့ ဓမၼေတးေဟာင္းေလးေတြ
အက်ဥ္းၾကပ္ထဲမွာအား အက်ဥ္းၾကပ္ထဲမွာ အက်ဥ္းၾကပ္ထဲမွာ အား

VERSE 3
လမင္းကုိ တိမ္မည္းေတြဖံုး ဘ၀အလယ္ထဲ
ေမွ်ာ္လင့္မထားတဲ့ ျပႆနာေတြ ျဗဳန္းဆုိေရာက္လာ
ဘယ္သြားလုိ႔ ဘယ္လာရမွန္း မသိေတာ့တဲ့ အခ်ိန္အခါမ်ဳိးမွာ
ငုိေနရင္းနဲ႔ ေတာင္းတဲ့ဆုေလးေတြ
အက်ဥ္းၾကပ္ထဲမွာအား အက်ဥ္းၾကပ္ထဲမွာ အက်ဥ္းၾကပ္ထဲမွာ အား

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕အၾကင္နာတရားဟာ ဘ၀ရဲ႕အေမွာင္ထဲမွာ
အားပဲေပါ့ အားပဲေပါ့ အားပဲေပါ့
နံရံမွာ ကပ္ထားတဲ့ က်မ္းခ်က္အပုိင္းအစေတြ
ဆုိခဲ့ဖူးတဲ့ ဓမၼေတးေဟာင္းေလးေတြ
ငုိေနရင္းနဲ႔ ေတာင္းတဲ့ဆုေလးေတြ
အက်ဥ္းၾကပ္ထဲမွာအား အက်ဥ္းၾကပ္ထဲမွာ အက်ဥ္းၾကပ္ထဲမွာ အား


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.