ကုိယ္ေတာ္နဲ႔နီးနီးေလးမွာ

>>>Download

ေတးဆုိ - ေခ်ာစုခင္

VERSE 1
အေမွာင္ကမၻာလမ္းမွာ မွားယြင္းတဲ့အသိေတြနဲ႔
အတၱတစ္ခုတည္းနားလည္ မုိက္မဲေနသူ
ဘ၀အဓိပၸါယ္ ခံယူျခင္း ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ေ၀းလုိ႔ေနတယ္
ဘာေၾကာင့္ အျပစ္တရားေတြ ခင္တြယ္

VERSE 2
သမၼာတရားကုိ လုိက္ေလွ်ာက္ဖုိ႔ အဓိပၸါယ္လြဲ
အမွားမ်ားစြာထဲ အိပ္ေပ်ာ္ ဒီအတုိင္းပါပဲ
သခင့္ေမတၱာ အုိ ရင္မွာ ကုိယ္တုိင္ခံစားသိလာတယ္
သခင္ရဲ႕ဂတိစကားကို ျမင္ေယာင္ဆဲ

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္နဲ႔နီးနီးမွာ ေနေနခ်င္တယ္
သခင့္အလုိ လုိက္ေလွ်ာက္ကာေနမယ္
ကုိယ္ေတာ္နဲ႔နီးနီးေလးမွာ အၿမဲေနေနခ်င္တယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.