သက္ေသေကာင္းမ်ား

>>>Download

ေတးေရး - အယ္လ္ေဇာ္လ
ေတးဆုိ - အိအိျဖဴ

VERSE 1
စိတ္ႏွလံုးျဖဴစင္စြာ ခံယူထား သမၼာတရားအတြက္
အခ်ိန္ေတြ မေႏွာင္းေသးဘူး ျပင္ဆင္ထား ႏွလံုးသားေလးကုိ
သမၼာတရားရဲ႕ သြန္သင္ခ်က္ေတြ ဆင္ျခင္ကာ
သခင္ဘုရားရဲ႕အကြယ္အကာေအာက္မွာ
ပူေလာင္လြန္းတဲ့ ေလာကႀကီး ေဆာင္ယူကာ
ဘ၀လမ္းခရီးကုိ သမၼာတရားျဖင့္ အႏုိင္ယူကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေစပါ

CHORUS
၀ိညာဥ္သေဘာရွိတဲ့ အႏႈိင္းမဲ့တဲ့ ပ်ဳိရြယ္ခ်ိန္ခါ
၀င္းမွည့္တဲ့ ဘုရားရဲ႕ လယ္ျပင္မွာ
စုိေျပသြားေစဖုိ႔ ယံုၾကည္ျခင္း ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း အၿမဲခံယူထားကာ
၀ိညာဥ္သေဘာရွိတဲ့ ေပ်ာက္ဆံုးေသာ၀ိညာဥ္ေတြ
ႀကီးျမတ္တဲ့ ဘုရားရဲ႕ေမတၱာကုိ
ယံုၾကည္သြားေစဖုိ႔ ၾကင္နာျခင္း စာနာျခင္း အၿမဲေဆာင္ကာ ေဟာမယ္
သခင္ေယ႐ႈရဲ႕ သက္ေသေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေစမယ္

VERSE 2
ညီညာစုစည္းမႈနဲ႔ လူငယ္မ်ား ဇာတိအား အႏုိင္ယူလ်က္သာ
ေမွာင္မုိက္ျခင္းအား ပယ္ကာေရွာင္ အလင္းအျဖစ္နဲ႔သာ
ခႏၶာ စိတ္ ၀ိညာဥ္ အသက္တာ ျပင္ဆင္ကာ
၀ိညာဥ္ဘုရားရဲ႕အလုိေတာ္ေအာက္မွာ
ကုိယ္ကုိႏွိမ့္ခ်အပ္ႏွံလ်က္ လူငယ္ရယ္
မွတ္ေက်ာက္သမုိင္းမွာ ရွင္သန္ကာ ႏုိးၾကားစုိ႔
သခင္ဘုရားအတြက္ အသင့္ရွိေစပါ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.