ရင္ထဲကခရစၥမတ္စ္

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - ေရဗကၠ၀င္း

VERSE
--- တဲ့ လမ္းမထက္မွာ လမ္းေလွ်ာက္ရင္းနဲ႔အေတြးမ်ားလြင့္ပါ
ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ ေန႔ေတြ ညေတြ အေၾကာင္းမဲ့သက္သက္လား
ေအးခ်မ္းလြန္းတဲ့ညနက္ထဲမွာ ျမင့္ျမတ္လြန္းတဲ့ ဘုရားဘုန္းစြန္႔ကာ
ေလာကႀကီးမွာ ခရစ္ေတာ္ေမြးလား အေၾကာင္းမဲ့သက္သက္လား

PRE-CHO
ေပးအပ္ခဲ့တဲ့ သူ႕ရဲ႕ေမတၱာေတြအတြက္ ေပးဆပ္ဖုိ႔မလုိဘူး
ေလာကသားတုိင္း အျပစ္မွ လြတ္ႏုိင္ေစဖုိ႔
လူသားအျဖစ္ေမြးကာ ဆင္းသက္ၿပီး

CHORUS
ႏူးညံ့လြန္းတဲ့အခ်စ္ေတြ တစ္ဖက္သတ္ေပးခဲ့အခ်စ္ေတြ
ရရွိခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ဘာမ်ားလုိဦးမလဲ
ေဆာင္းညခ်မ္းေလးထဲမွာ တေလာကလံုးအတြက္ ခရစ္ေတာ္
ႏွိမ့္ခ်ျခင္းနဲ႔ေမြး ဒီႏြားစားခြက္ေလးထဲ ေမြးဖြားခဲ့


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.