ၾကင္နာအလင္း

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - ေခ်ာစုခင္

VERSE 1
ဒီအေမွာင္ကမၻာရဲ႕လမ္းမွာ ေလွ်ာက္လွမ္းရင္း မွားေနဆဲ
ျပန္မလာႏုိင္တဲ့ လမ္းမွာ အုိ နစ္မြန္းကာ အေပ်ာ္လြန္က်ဴးရင္း
သခင့္ရဲ႕ေခၚသံ မၾကားႏုိင္ေတာ့တဲ့ ၀ဲဂယက္ထဲကုိ သြားေနဆဲ
ငါဟာ စုန္ဆန္ကာကူးရင္း အိမ္အျပန္လမ္းကုိ ရွာေနတုန္း

CHORUS
အုိ ျပန္လာခဲ့ ေခၚကာ အၾကင္နာအလင္းေပးခဲ့သူ
အရွင္ရဲ႕အေၾကာင္း သိနားလည္ခဲ့
ေနာင္တတရားေတြအျပင္ ေခၚေဆာင္ေပးခဲ့ ကၽြႏ္ုပ္လမ္းအတြက္
အစဥ္ ေက်းဇူးခ်ီးမြမ္းရင္းနဲ႔ အသက္ရွင္မယ္
(အစဥ္ခ်ီးမြမ္းရင္း ဒုိ႔ဆက္ကပ္အပ္ႏွံမယ္
 အစဥ္ခ်ီးမြမ္းရင္းနဲ႔ ဆက္ကပ္လုိ႔လွမ္းမယ္)

VERSE 2
အလင္းေန႔ထဲ ကိုယ္ေတာ္ရွင္နဲ႔အတူ လက္တြဲလုိ႔ ေလွ်ာက္ေနရင္းနဲ႔
အေမွာင္ကမၻာရဲ႕နယ္ထဲမွာ ျပန္လွည့္မယ္ ႀကံရြယ္မိလည္း
သခင့္ရဲ႕အၾကင္နာေမတၱာတန္ခုိးက ကၽြႏ္ုပ္အတြက္
သာယာတဲ့ဘ၀လမ္းပဲ သူဖန္တီးကာ ေပးခဲ့ၿပီး

BRIDGE
ဒီအေမွာင္ေတြမွာ နစ္မြန္းမိခဲ့လည္းေလ
အစဥ္သာ ကၽြႏု္ပ္အမွားမ်ား ခြင့္လႊတ္ေပးခဲ့
သူေလအၿမဲပဲ အၾကင္နာအလင္းေတြ ေပးေနဆဲ
တကယ္ကုိ လမ္းျပလုိ႔ေနဆဲ ဘ၀မွာ မွားခဲ့လည္း

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.