သင့္ရဲ႕၀ိညာဥ္

>>>Download

VERSE 1
အရာရာစံျမန္းတဲ့ လူ႕ဘ၀ႀကီးထဲ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္သြားခဲ့ရၿပီ
ထင္ရာေတြစုိင္းၿပီး မင္းစိတ္ႀကိဳက္ အသက္ရွင္လား အုိလူသားရယ္
တစ္ခ်ိန္မွာ မုခ်ေတြ႕ႀကံဳရမယ္ အနိစၥတရားရဲ႕ ရက္စက္မႈကုိ
ဒီလူ႕ဘ၀ႀကီးလည္း ေက်ာခုိင္းမယ့္ အခ်ိန္ေရာက္မည္

CHORUS 1
ဒီေလာကႀကီးထဲ ထြက္ခြါသြားမယ့္ လူသားတုိင္းေတြ႕ႀကံဳရမယ္
ဒီေသျခင္း ျမစ္ကမ္းရဲ႕တစ္ဖက္ကုိ ေရာက္ရင္
ႀကဳံေတြ႕မယ္ ဒုကၡမ်ားစြာ ေသာက ေပါင္းစုေနရာ ငရဲမွာ
ထာ၀ရအဆက္ဆက္ စံရမယ္ သင့္ရဲ႕၀ိညာဥ္

VERSE 2
ကယ္တင္ရွင္ဘုရားျမတ္ လက္ကမ္းႀကိဳလင့္လ်က္ မသိမ္းဆည္းေသးခင္ လွမ္းခဲ့ေတာ့ေလ
အခ်ိန္ဆုိတာတေရြ႕ေရြ႕ မေႏွာင္းေသးခင္ လွမ္းလာခဲ့ေတာ့ အုိလူသားရယ္
ေမွ်ာ္ေနမယ္ အၿမဲတမ္း မင္းရဲ႕အျပန္လမ္း ေယ႐ႈဘုရားျမတ္ လက္ကမ္းလ်က္ပါ
ျမန္ျမန္သာ လွမ္း လွမ္းခဲ့ေတာ့ အျပစ္သားရယ္

CHORUS 2
ထက္ေကာင္းကင္နန္းထဲ စုိးစံရမယ့္ ဘုရားသားသမီးေတြနဲ႔အတူ
ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဆံုေတြ႕ရတဲ့ အခ်ိန္ေရာက္ရင္
ရႊင္လန္းစြာ သီခ်င္းေလးမ်ားစြာ က်ဴးဧ ေသာကမီးေတြ ၿငိမ္းေအး
ထာ၀ရအဆက္ဆက္ စံရမယ္ သင့္ရဲ႕၀ိညာဥ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.