အလြမ္းသင့္ဧဒင္

>>>Download

ေတးေရး - ေစာ၀င္းလြင္
ေတးဆုိ - အဲလက္(စ္)
Band: MYC
Studio: PTL

VERSE 1
ကမၻာႀကီးရဲ႕ ငုိညည္းသံကုိ သတိျပဳမိပါရင္
ဘာေၾကာင့္မ်ားဆုိတာကို သင္သာသိရင္ ႏွစ္သိမ့္ေပးမလား
ကမၻာႀကီးဖ်ားနာအားနည္ၿပီး ေဖးကူမစမယ့္သူေတြလုိေနတယ္
သင္သည္သာ သနားခဲ့ပါရင္ ကူညီမစမႈကုိေပးမလား

VERSE 2
လူသားမ်ားတုိ႔ရဲ႕ တုိးတက္မႈနဲ႔ စမ္းသပ္မႈေတြေၾကာင့္
ပ်က္စီးလုိ႔သာ ပူေလာင္လာမႈေတြ စစ္မက္ေဘးဒဏ္ေတြ
ဆုေတာင္းေပး႐ံုေလးနဲ႔ေတာ့ ဒုိ႔ကမၻာႀကီးရဲ႕ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေစဖုိ႔
သင္ကုိယ္တုိင္ ကူညီေပးလုိက္ပါရင္ ကမၻာႀကီးလွပလာမယ္

CHORUS
အုိ ဟုိ ဟုိ သက္တံ့ေရာင္စံု
ေပ်ာက္ဆံုးေစေလာက္တဲ့ မီးေတာက္အေငြ႔မ်ား
ခမ္းေျခာက္သြားတဲ့ျမစ္ေတြ စမ္းေခ်ာင္းညည္းသံေတြ
ျပန္လည္ကာ ေပ်ာ္ရႊင္ေအးျမေစရန္ ျပဳစုပါေလ

VERSE 3
ဖန္ဆင္းျခင္းရဲ႕ အစအဦး၌ ဘုရားျမတ္ရဲ႕ ဧဒင္
ျမင္ၾကည့္လုိက္ပါ ကုိယ္တုိင္ခံစားပါ အားလံုးပဲ သာယာ
သန္႔ရွင္းေသာေလညႇင္းေလးနဲ႔ ဥယ်ာဥ္ႀကီးလွပကာ စုိေျပေနျခင္း
ကမၻာေျမ ဒါကုိ ျပန္ေတြးမိပါရင္ သူ၀မ္းနည္းေနမယ္

ENDING
ကမၻာေျမ ဖ်ားနာေနတယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.