အိပ္မက္မဟုတ္စိတ္ကူးမဟုတ္

>>>Download

ေတးေရး - D. ထဲလ္ဒီ
ေတးဆုိ - ေစာ၀င္းလြင္

(ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးမတည္ေသာ္လည္း ငါ့စကားတည္လိမ့္မည္)

VERSE
ၾကည္လင္တဲ့စမ္းေခ်ာင္း စီးဆင္းေနဆဲ
စုိေျပေသာ ျမ ျမက္ ျမက္ခင္းျပင္ထက္
အပူပင္မဲ့ကေလးမ်ား ေျပးလႊားေပ်ာ္ျမဴး
ဘ၀တစ္ခုရယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာပဲ

PRE-CHO
အၿပံဳးတစ္ခု ဘ၀ရဲ႕ ရင္ကုိေအးေစ
ေဘးဒုကၡမရွိ စံုလင္ျခင္းေတြ
ေန႔ညမရွိ ေရႊ ေရႊေရာင္ဘုန္းေတာ္လႊမ္းလုိ႔

CHORUS
ျဖဴစင္တဲ့ အနမ္းမ်ား ေပြ႕ဖက္ရင္း
ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္း က်ဴးဧသံမ်ား ၾကားေန
ထာ၀ရေျပာင္းလဲျခင္းမရွိဘူး
ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အျခားက ကမၻာသစ္တစ္ခုေလ
အိပ္မက္မဟုတ္ဘူး စိတ္ကူးမဟုတ္ဘူး
တစ္ေန႔ေတာ့ ေတြ႕ႀကံဳရမယ့္ သုချမစ္ေတြစီးဆင္း
ၿငိမ္းခ်မ္း၀ိညာဥ္မ်ားရွိရာ ဘုရားရဲ႕ရင္ခြင္
အုိ တစ္ေန႔ေတာ့ ေတြ႕ႀကံဳရမယ့္ သုချမစ္ေတြစီးဆင္း
ၿငိမ္းခ်မ္း၀ိညာဥ္မ်ားရွိရာ ဘုရားရဲ႕ရင္ခြင္
ဟူး ... ဟာ ...


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.