ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးမတည္ေသာ္လည္း

>>>Download

ေတးဆုိ - ေလးေလး၀ါး

VERSE 1
ပူေလာင္လြန္းလုိ႔ ခုိနားရာအရိပ္တုိ႔ တမ္းတဆဲ
ေအးျမတဲ့အရိပ္ေတြ သူေပးတယ္
ေရဆာလြန္းလုိ႔ ရင္ထဲမွာ ပူေသာ ဒုိ႔သူတုိက္ခဲ့ေရ
ရင္ထဲက မီးေတာက္ေတြ ၿငိမ္းေအးေလၿပီ

VERSE 2
နာက်င္လြန္းလုိ႔ ဘ၀ဒဏ္ရာခ်က္တုိ႔ ညည္းတြားစဥ္
သူ႕ေၾကာင့္ပဲ ဒဏ္ခ်က္ေတြ ေျပေပ်ာက္ခဲ့
ငုိခ်င္လြန္းလုိ႔ အသည္းမွာ ဒဏ္ခ်က္တုိ႔ ခံစားရစဥ္
ေျပေပ်ာက္ဖုိ႔ သူ႕ေမတၱာ အစားထုိးရွာၿပီ

CHORUS
မုိးေကာင္းႀကီး ၿပိဳခ်င္ၿပိဳသြားမယ္
ဒါေပမယ့္ သူ႕ေမတၱာ မၿပိဳႏုိင္ဘူးကြယ္
ေလာကေျမႀကီး အရည္ေပ်ာ္ခ်င္ ေပ်ာ္သြားမယ္
ခုိင္မာတဲ့ သူ႕ေမတၱာအရည္မေပ်ာ္ဘူးကြယ္

VERSE 3
ေလလြင့္သုိးတုိ႔ ခ်ဳပ္ထိန္းရာမရွိလုိ႔ လမ္းေပ်ာက္ဆဲ
လမ္းေၾကာင္းေတြ ျမင္တတ္ေအာင္ ညႊန္ျပခဲ့
အေဖာ္မဲ့ေသာဒုိ႔ သူတစ္ေယာက္သာအေဖာ္ပဲမုိ႔ အခုေတာ့ေလ
အေဖာ္မဲ့ဘ၀ ကြက္လပ္ေတြ ၿပီးျပည့္စံုၿပီ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.