ႏွင္းဆီႏႈတ္ခမ္း

>>>Download

ေတးဆုိ - ေလးေလး၀ါး

VERSE 1
ေျပာတုန္းက ဘုရားအတြက္ အေစခံမယ္ဆုိ
လွပတဲ့ ႏႈတ္ခမ္းက ေျပာသံေလးေတြ
အၿမဲတမ္းပဲ အမွတ္ရေနပါတယ္
ခလုတ္တုိက္တုိင္း ဘုရားတမိသလုိမ်ဳိး

VERSE 2
စီးကရက္နဲ႔ အရက္ျဖဴေတြကုိလည္း
ေျပာတုန္းက စြန္႔လႊတ္လုိက္ၿပီဆုိ
အေပါင္းအသင္းေၾကာင့္ ေသာက္မိတာပါကြာ
အၿမဲေပးတတ္တဲ့ မင္းရဲ႕ ဆင္ျခင္ေလးေတြ

CHORUS
ကုိယ့္ရဲ႕အလုိအတုိင္း လုိက္ေလွ်ာက္အသက္ရွင္ဆဲလား
စဥ္းစားပါဦး / ရပ္တန္႔ပါေတာ့ သူငယ္ခ်င္းရယ္
ေသြးစက္ေတြ ယုိစီး မခမ္းေျခာက္ေသးပါဘူး
အရာရာဟာ မေန႔တစ္ေန႔ကလုိ ေအာက္ေမ့ဆဲပါ

VERSE 3
အထက္ကက်တဲ့ မုိးစက္ေတြဟာေလ
သင့္အတြက္က်တဲ့ သခင့္ရဲ႕မ်က္ရည္စက္ပါ
စေတးခဲ့တဲ့ ေသြးခ်င္းေတြအတြက္
ဘ၀နဲ႔ရင္းၿပီး ေပးဆပ္ဖုိ႔ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.