သူရဲေကာင္းမ်ား

>>>Download

ေတးေရး - L. Lati
ေတးဆုိ - D. ေနာင္းေနာင္

VERSE 1
ခက္ခဲမႈ ဆူးၾကမ္းထဲ ဘုရားအတြက္ေပါ့
အေမွာင္ကမၻာကုိ ၿဖိဳခြင္းမယ့္ အလင္းရဲ႕သားသမီးမ်ား
ႀကံဳမယ္ ဆံုမယ္ ဒုကၡေတြ ဂ႐ုမစုိက္ဘူးေဟ့

VERSE 2
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မီး ထြန္းညႇိရင္း ဘုရားအတြက္ေပါ့
ဒီကမၻာတခြင္ ေ၀ငွမယ္ ဘုရားရဲ႕သူရဲေကာင္းမ်ား
စာတန္ရန္စြယ္ အျပတ္ရွင္းမယ္ ဂ႐ုမစုိက္ဘူး ေဟ့

CHORUS
သြားစုိ႔ သြားစုိ႔ ယံုၾကည္သူမ်ား အေမွာင္ကမၻာထဲတုိး၀င္
ေပ်ာက္ဆံုး၀ိညာဥ္ ေျမာက္မ်ားစြာ ကယ္တင္ျခင္းရဖုိ႔
ဒုိ႔မွာ တာ၀န္ေတြ ရွိတယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.